Doradztwo biznesowe i gospodarcze
Zobacz również:

RECEPTA NA TRUDNE CZASY.

Czas jest elementem krytycznym w naprawianiu firmy.

Historie firm potwierdzają, że ich zarządy bagatelizują kryzys do momentu, gdy jego symptomy są niezaprzeczalne. Tracą w ten sposób czas, który jest czynnikiem krytycznym dla ich uratowania.

Od lat specjalizujemy się w ratowaniu firm przed upadłością. Pomogliśmy już wielu firmom przetrwać, poprzez restrukturyzację, najtrudniejszy okres w ich historii, oszczędzając im czas i majątek. Jeżeli Państwa firma przeżywa trudności, ma problemy z regulowaniem płatności, to właśnie w takich sytuacjach możemy być pomocni.

Jesteśmy grupą specjalistów o uzupełniającej się wiedzy i doświadczeniu - zarządzanie firmą, sprzedaż i marketing, finanse, księgowość, controlling, informatyka, HRM, produkcja/usługi, logistyka oraz ciągłości i tempa rozwoju. Zależnie od potrzeb tworzymy zespół potrzebny do przeprowadzenia naprawy danej firmy.

Restrukturyzacja jest procesem trudnym, wymagającym dużego doświadczenia, ponieważ nie ma już miejsca na pomyłkę, a każda dodatkowa strata może spowodować upadłość.
Korzyści jakie możesz odnieść ze współpracy

 • dokonać w krótkim czasie oceny sytuacji i wybrać najkorzystniejszą finansowo ścieżkę wyjścia z kryzysu,
 • naprawić firmę - jeśli jest jeszcze taka szansa - ponosząc możliwe najmniejsze straty,
 • uzyskać po naprawie podstawę do trwałego wzrostu,
 • stworzyć firmę z silnym zespołem.
 • Jeśli stan firmy nie wymaga restrukturyzacji, proponujemy serię praktycznych rozwiązań, sprawdzonych w wielu firmach, podnoszących efektywność kosztową (optymalizacja procesów), zwiększających marżę, dających narzędzia do coraz lepszego zarządzania.


> Analiza i diagnoza stanu firmy

 • Podstawą analizy jest praktyczne zapoznanie się z działaniem firmy w wymiarze strategicznym i bieżącym, a także z jej dokumentami finansowymi. Obejmuje ona wszystkie działy i aspekty funkcjonowania firmy. Wynikiem analizy są nasze sugestie ewentualnych zmian w zarządzaniu firmą, a w przypadku kryzysu wynikiem jest plan naprawczy.

 

> Przygotowanie planu naprawczego

 • We wszystkich aspektach działania firmy punkt ciężkości położony jest na:
  o praktyczne i sprawdzone rozwiązania, generujące pozytywny wynik przepływów (cash-flow),
  o długofalową ochronę i wzmocnienie głównej kompetencji firmy (core business).
 • Plan naprawczy (restrukturyzacja) podlega akceptacji odpowiednich władz firmy, przeważnie rady nadzorczej i zarządu, a także związków zawodowych, czy też jednostkowo właściciela.

 

> Wdrożenie planu naprawczego

 • Czynnikiem o strategicznym znaczeniu okazuje się tu doświadczenie menedżera, ponieważ kryzys w firmie nie pozostawia ani czasu, ani miejsca do manewru (ryzyko strat). Błędy popełnione w czasie restrukturyzacji mogą okazać się nieodwracalne! Dlatego ważne jest, by nie kierowała nią osoba, która się tego dopiero uczy. Zarządzanie w czasie kryzysu różni się zdecydowanie od zarządzania w "zwykłym" czasie i wymaga zarówno specyficznych cech charakteru, jak i umiejętności. Gdyby naprawa firm była prosta, to nie byłoby tylu bankructw.
 • Etapy wdrożenia
  1. doprowadzenie do pozytywnego wyniku przepływów (cash flow) - uzyskania dodatniego salda przepływów finansowych,
  2. zbudowanie zespołu naprawczego,
  3. komunikacja z pracownikami i z instytucjami zewnętrznymi (banki, dostawcy, urzędy itp.) - zdobycie wsparcia dla restrukturyzacji,
  4. ewentualne znalezienie finansowania pomostowego,
  5. wdrożenie planu naprawczego,
  6. kontrola, mierzenie i korygowanie przebiegu wdrożenia,
  7. powrót do normalności,
  8. zakończenie restrukturyzacji.

 

> Nadzór nad wdrażaniem planu naprawczego

 • W sytuacji dobrej współpracy z zarządem chętnie podejmujemy się funkcji coacha i doradcy dla zarządu, pomagając np. na zasadzie współpracy kilka przez dni w tygodniu lub kilka godzin dziennie.

 

> Doradztwo po restrukturyzacji

 • Z większością naszych klientów utrzymujemy dobre stosunki po zakończeniu procesu naprawy. Współpraca obejmuje przede wszystkim wdrażanie nowości w zarządzaniu i często zacieśnia się w czasie intensywnych zmian na rynku.

 

> Analiza i poprawa efektywności procesów biznesowych (re-engineering)

 • Dla firm, które nie znajdują się w stanie kryzysu, ale ich wyniki nie są tak zadowalające, jak średnia w branży lub zdecydowanie gorsze niż w przeszłości, oferujemy analizę i poprawę efektywności procesów biznesowych we wszystkich działach:
  o marketing i sprzedaż
  o systemy informatyczne wspomagające zarządzanie
  o logistyka
  o produkcja
  o księgowość i finanse
  o controlling

 

> Wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych

> Wdrażanie controllingu

(FIRMY POLECAJĄCE, KTÓRYM Z POWODZENIEM ZREALIZOWANO KEYSY RESTRUKTURYZACYJNE DO WGLĄDU W KANCELARII)

powrót do strony głównej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rachunkowość I Doradztwo I Sektor rolny I Biznes w krajach UE I Usługi turystyczno-rekreacyjne I Kierunki zainteresowań kancelarii I Prawa autorskie

Komis i wypożyczalnia samochodów I Kasacje i odwołania skarbowe I Tłumaczenia I Usługi detektywistyczne I Pomoc on-line

logostopa